Đánh giá khóa học

Chuyên Anh cấp tốc

Thời hạn: 12 tháng

Giang Nguyen

(0)

30.000.000đ

GIFTED ENGLISH

Thời hạn: 12 tháng

Giang Nguyen

(0)

30.000.000đ

Academic Reading A2

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(7)
1.000.000đ
500.000đ

Academic Reading B2

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(2)
1.000.000đ
500.000đ

Academic Reading B1

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(7)
1.000.000đ
500.000đ

Succeed in Grammar A2

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(4)

500.000đ

Cornerstone 2

Thời hạn: 12 tháng

Giang Nguyen

(0)

3.000.000đ

Master Grammar Intermediate (B1)

Thời hạn: 12 tháng

Giang Nguyen

(7)

3.000.000đ

Master Grammar Pre-Intermediate (A2)

Thời hạn: 12 tháng

Giang Nguyen

(12)

3.000.000đ

Succeed in grammar B1

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(4)

500.000đ

Cornerstone 3

Thời hạn: 12 tháng

Giang Nguyen

(1)

3.000.000đ

Cornerstone 4

Thời hạn: 12 tháng

Giang Nguyen

(0)

3.000.000đ

Succeed in TOEFL Primary

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(1)
1.200.000đ
500.000đ

Succeed in TOEFL Junior

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(1)
1.000.000đ
500.000đ

Listening practice A2+

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(1)

500.000đ

First steps to IELTS

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(0)
1.000.000đ
500.000đ

Word -formation

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(0)
500.000đ
300.000đ

Succeed in IELTS 2023-24

Thời hạn: 12 tháng

Duong Kim Thanh

(4)

3.000.000đ

Master Grammar Upper-Intermediate (B2)

Thời hạn: 12 tháng

Giang Nguyen

(2)

3.000.000đ

Succeed in grammar B2

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(1)

500.000đ

IELTS Cambridge 7-18

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(1)
500.000đ
300.000đ

Succeed in Starters

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(0)
1.000.000đ
500.000đ

Listening practice B1+

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(1)

500.000đ

Succeed in Movers

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(1)
1.000.000đ
500.000đ

New Round-Up 1-5

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(22)
300.000đ
200.000đ

Succeed in Flyers

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(3)
1.000.000đ
500.000đ

Succeed in KET

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(5)
1.000.000đ
500.000đ

Listening practice B2+

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(0)

500.000đ

Succeed in PET

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(4)
1.000.000đ
500.000đ

Master Grammar Advanced and Proficiency (C1-C2)

Thời hạn: 12 tháng

Giang Nguyen

(3)

3.000.000đ

Succeed in FCE

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(3)
1.000.000đ
500.000đ

Grammar and Vocabulary B1-C2

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(5)
500.000đ
200.000đ

Succeed in CAE

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(0)
1.000.000đ
500.000đ

Chinh phục kỳ thi vào lớp 10 môn tiếng Anh

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(0)
1.000.000đ
500.000đ

Luyện thi tốt nghiệp THPTQG 2024

Thời hạn: 12 tháng

The Ivy-League Vietnam

(0)
8.000.000đ
5.600.000đ

Enhancing Academic Vocabulary A2

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(3)

500.000đ

Listening Practice through Dictation 1-3

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(4)

500.000đ

Enhancing Academic Vocabulary B1

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(0)

500.000đ

[OLD] English Placement Test

Thời hạn: 1 tháng

The Ivy-League Vietnam

(3)

Miễn phí

Enhancing Academic Vocabulary B2

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(1)

500.000đ

Grammar and Vocabulary for IELTS

Thời hạn: 6 tháng

Self-study

(4)

500.000đ

Academic Vocabulary

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(0)
500.000đ
200.000đ

Enhancing Academic Vocabulary C1

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(0)

500.000đ

Vocabulary A2-C1

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(7)
500.000đ
300.000đ

Cornerstone 1

Thời hạn: 12 tháng

Giang Nguyen

(1)

3.000.000đ

Collocations in English Level Intermediate and Advanced

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(0)
500.000đ
200.000đ