Academic Reading A2

Academic Reading A2
Self-study
7 Đánh giá 261 Học viên

Giới thiệu khóa học

Academic Reading A2

LINK NHÓM ZALO : https://zalo.me/g/dknjnw918

 

Bạn sẽ học được gì

The Ivy-League Vietnam xin được gửi tới quý học viên và các bậc phụ huynh tài khoản tự học tựa đề Academic Reading A2. 

Đối với tài khoản này, các bạn học viên có thể:

- Tự do về thời gian cũng như địa điểm làm bài

- Highlight, đánh dấu, note lại những mục cần nhớ của bài tập

The Ivy-League Vietnam sẽ có hệ thống chấm bài tự động và đáp án cho học viên đối chiếu kết quả.

Sau khi ôn tập và thực hành với Academic Reading A2, học viên có thể:

 • Sử dụng được các từ vựng và cụm từ ở mức sơ cấp.
 • Tự tin trả lời các câu hỏi giới thiệu về bản thân. 
 • Đọc hiểu và giao tiếp bằng văn bản với các cấu trúc ngữ pháp cơ bản.
 • Củng cố và cải thiện vốn từ vựng và khả năng đọc hiểu ở mức độ cơ bản

  Chúc các bạn học tập hiệu quả với bộ tài liệu này !

Nội dung khóa học

 • HƯỚNG DẪN TRUY CẬP CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HỌC TÀI KHOẢN TỰ HỌC
 • THÔNG BÁO VỀ BUỔI HƯỚNG DẪN TỰ HỌC NGỮ PHÁP SÁNG 10/12
 • Video hướng dẫn tự học 26/11/2023 42:57
 • 1 Hungry squirrels
 • 1 Hungry squirrels - extra exercises
 • 2 Baseball
 • 2 Baseball - extra exercises
 • 3 Shrek the sheep
 • 3 Shrek the sheep - extra exercises
 • 4 Circus Kate
 • 4 Circus Kate - extra exercises
 • 5 The really good book
 • 5 The really good book - extra exercises
 • 6 Food of Kings
 • 6 Food of Kings - extra exercises
 • 7 Lost!
 • 7 Lost! - extra exercises
 • 8 Cookie time
 • 8 Cookie time - extra exercises
 • 9 Australian Magpies
 • 9 Australian Magpies - extra exercises
 • 10 The diving pool
 • 10 The diving pool - extra exercises
 • 11 Grandfather's album
 • 11 Grandfather's album - extra exercises
 • 12 Instant noodles
 • 12 Instant noodles - extra exercises
 • 13 Digging for potatoes
 • 13 Digging for potatoes - extra exercises
 • 14 Sharing their Gifts
 • 14 Sharing their Gifts - extra exercises
 • 15 A Cave Problem
 • 15 A Cave Problem - extra exercises
 • 16 Are You OK, Little Sparrow?
 • 16 Are You OK, Little Sparrow? - extra exercises
 • 17 Snail Race
 • 17 Snail Race - extra exercises
 • 18 The First New Zealanders
 • 18 The First New Zealanders - extra exercises
 • 19 Fishing with Grandpa
 • 19 Fishing with Grandpa - extra exercises
 • 20 Dreams
 • 20 Dreams - extra exercises
 • 1 A very funny dinosaur SB
 • 1 A very funny dinosaur WB
 • 2 A difficult dance SB
 • 2 A difficult dance WB
 • 3 Exchange students SB
 • 3 Exchange students WB
 • 4 Picking a Pet SB
 • 4 Picking a Pet WB
 • 5 No more hungry squirrels SB
 • 5 No more hungry squirrels WB
 • 6 Australia SB
 • 6 Australia WB
 • 7 Ppfftt, said Marvin SB
 • 7 Ppfftt, said Marvin WB
 • 8 Nature's cannon - The Bombardier Beetle SB
 • 8 Nature's cannon - The Bombardier Beetle WB
 • 9 Father's Magic Touch SB
 • 9 Father's Magic Touch WB
 • 10 A great artist SB
 • 10 A great artist WB
 • 11 The New Car SB
 • 11 The New Car WB
 • 12 Big Dog, Little Dog SB
 • 12 Big Dog, Little Dog WB
 • 13 Beware of Peanuts SB
 • 13 Beware of Peanuts WB
 • 14 The Story of King Arthur SB
 • 14 The Story of King Arthur WB
 • 15 Wonderful Music SB
 • 15 Wonderful Music WB
 • 16 The Navajo People SB
 • 16 The Navajo People WB
 • 17 A Birthday Beach Party SB
 • 17 A Birthday Beach Party WB
 • 18 A Job For Winter Weekends SB
 • 18 A Job For Winter Weekends WB
 • 19 Hi, Lucy! SB
 • 19 Hi, Lucy! WB
 • 20 Prayers for Tangaroa SB
 • 20 Prayers for Tangaroa WB
 • 1 Study, study, study SB
 • 1 Study, study, study WB
 • 2 Thanks, Mom and Dad! SB
 • 2 Thanks, Mom and Dad! WB
 • 3 The Seagull Who Didn't Like Fish SB
 • 3 The Seagull Who Didn't Like Fish WB
 • 4 Wow, That's Loud! SB
 • 4 Wow, That's Loud! WB
 • 5 Wave Riding SB
 • 5 Wave Riding WB
 • 6 The Statue of Liberty SB
 • 6 The Statue of Liberty WB
 • 7 Luvy the Gymnast SB
 • 7 Luvy the Gymnast WB
 • 8 Tugboats SB
 • 8 Tugboats WB
 • 9 My New Neighbor SB
 • 9 My New Neighbor WB
 • 10 Surfing SB
 • 10 Surfing WB
 • 11 Drumsticks SB
 • 11 Drumsticks WB
 • 12 New Zealand SB
 • 12 New Zealand WB
 • 13 Walking the Dogs SB
 • 13 Walking the Dogs WB
 • 14 The Spiny Anteater SB
 • 14 The Spiny Anteater WB
 • 15 Singing in the Elevator SB
 • 15 Singing in the Elevator WB
 • 16 Making a Movie SB
 • 16 Making a Movie WB
 • 17 Noodle Time! SB
 • 17 Noodle Time! WB
 • 18 Cakes for Breakfast? SB
 • 18 Cakes for Breakfast? WB
 • 19 Ski Patrol SB
 • 19 Ski Patrol WB
 • 20 Love of the Old SB
 • 20 Love of the Old WB
 • 1 Humans Eat Grass Too SB
 • 1 Humans Eat Grass Too WB
 • 2 New Clothes SB
 • 2 New Clothes WB
 • 3 Birdseye's Cool ldea SB
 • 3 Birdseye's Cool ldea WB
 • 4 FIight to Adventure SB
 • 4 FIight to Adventure WB
 • 5 EIlis lsland: Gateway to America SB
 • 5 EIlis lsland: Gateway to America WB
 • 6 Scary Fun! SB
 • 6 Scary Fun! WB
 • 7 Recharge Your Cell Phone As You Ride SB
 • 7 Recharge Your Cell Phone As You Ride WB
 • 8 The Climbing Gym SB
 • 8 The Climbing Gym WB
 • 9 The Story of Rubber SB
 • 9 The Story of Rubber WB
 • 10 The Parrot Who Knew His Address SB
 • 10 The Parrot Who Knew His Address WB
 • 11 Love Like Salt SB
 • 11 Love Like Salt WB
 • 12 Moles SB
 • 12 Moles WB
 • 13 A Real Christmas Tree SB
 • 13 A Real Christmas Tree WB
 • 14 The Peanut Man SB
 • 14 The Peanut Man WB
 • 15 Teddy Bear Goes Ballooning SB
 • 15 Teddy Bear Goes Ballooning WB
 • 16 Earthquakes SB
 • 16 Earthquakes WB
 • 17 The Bus Ride SB
 • 17 The Bus Ride WB
 • 18 The Many Tricks of the Armadillo SB
 • 18 The Many Tricks of the Armadillo WB
 • 19 Space Operas SB
 • 19 Space Operas WB
 • 20 What's Your Blood Type? SB
 • 20 What's Your Blood Type? WB
 • Reading 1.1: The Kiwi
 • Reading 1.2: The Camel
 • Reading 1.3: The Polar Bear
 • Reading 1.4: The Hippopotamus
 • Reading 1.5: The Dolphin
 • Reading 2.1: Why Do We Yawn?
 • Reading 2.2: Why Do People Laugh?
 • Reading 2.3: Why Is the Sea Salty?
 • Reading 2.4: How can a plant kill?
 • Reading 2.5 How do hearing-impaired people talk?
 • Reading 3.1: The Date Palm
 • Reading 3.2: The Water Hyacinth
 • Reading 3.3: Rice
 • Reading 3.4: Oranges
 • Reading 3.5: The Coffee Plant
 • MC111 Borders on the Land, in the Ocean, and in the Air
 • MC112 Walls as Borders
 • MC113 Border Control
 • MC121 Where Does Your Name Come From?
 • MC122 Changing Names
 • MC123 Names in Business
 • MC131 Food from the Old World and the New World
 • MC132 Fast Food
 • MC133 Table Manners
 • MC141 A Short History of Public Transportation
 • MC142 Bicycles for City Transportation
 • MC143 The Dangers of Driving
 • MC151 The Importance of Sleep
 • MC152 Getting Enough Sleep
 • MC153 Your Body Clock
 • MC161 The Power of Music
 • MC162 Can Anyone Be a Musician?
 • MC163 The Music Industry
 • MC171 The Dark Side of Nature
 • MC172 The Predicting and Preparing for Natural Disasters
 • MC173 A Natural Disaster from Outer Space?
 • MC181 Work and Leisure
 • MC182 Leisure Activities
 • MC183 Vacations

Thông tin giảng viên

Self-study
9321 Học viên 115 Khóa học

Học viên đánh giá

5
7 Đánh giá

71%

29%

0%

0%

0%

Trần Thị Thanh Bình

looo jhu ygbuhuvtffgbubyutvuhnhugtuhgtygtyuyyugyugyhyfbtfgtguyygu

Trương An Phú 2013

khóa học tốt,có thể tự học mà ko cần giáo viên.Hay quá

Nguyễn Duy Hoàng 2015

Học hay, dễ thuộc, nhiều từ mới có thể thuộc, tăng cường được khả năng nghe.

Nguyễn Thị Thu Trang

Rất chi tiết và giải thích rất an ý

Nguyễn Hằng

It is really nice to learn with this app

Giáp Yến Dương

Hay ghê óoooooooooooooooooo

Nguyễn Văn Nghĩa

siuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Khóa học liên quan

OBUG 2.33B MON FRI 20:30-21:30
Trần Anh Thư
(0) 11 Học viên
5.940.000đ
6.600.000đ
(-10%)
OBUG 2B - Sample
The Ivy-League Vietnam
(0) 0 Học viên
5.000.000đ
Academic Reading B2
Self-study
(2) 102 Học viên
500.000đ
1.000.000đ
(-50%)
Academic Reading B1
Self-study
(6) 248 Học viên
500.000đ
1.000.000đ
(-50%)
Chuyên Anh Level 1
Self-study
(4) 0 Học viên
500.000đ
500.000 1.000.000 -50%
Phí duy trì tài khoản
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 42 phút
Giáo trình: 202 Bài học
Giới hạn thời gian học: 12 tháng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC