Đánh giá khóa học

Academic Reading A2

Self-study

(3)
1.000.000đ
500.000đ

Academic Reading B2

Self-study

(1)
1.000.000đ
500.000đ

Academic Reading B1

Self-study

(3)
1.000.000đ
500.000đ

Các gói khóa học

Grammar and Vocabulary Level B1 Intermediate

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1

3.000.000đ
2.000.000đ

Grammar and Vocabulary Level A2 Elementary

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1

3.000.000đ
2.000.000đ