Đánh giá khóa học

First steps to IELTS

Self-study

(0)
1.000.000đ
500.000đ

Succeed in IELTS 2023-24

Thanh Hà - Đức

(4)

2.000.000đ

IELTS Cambridge 7-18

Self-study

(1)
500.000đ
300.000đ

Grammar and Vocabulary for IELTS

Self-study

(3)
500.000đ
200.000đ

Các gói khóa học

Grammar and Vocabulary Level B1 Intermediate

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1

3.000.000đ
2.000.000đ

Grammar and Vocabulary Level A2 Elementary

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1

3.000.000đ
2.000.000đ