Đánh giá khóa học

Listening practice A2+

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(1)

500.000đ

Listening practice B1+

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(1)

500.000đ

Listening practice B2+

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(0)

500.000đ

Listening Practice through Dictation 1-3

Thời hạn: 12 tháng

Self-study

(4)

500.000đ