Đánh giá khóa học

Listening practice A2+

Self-study

(1)
500.000đ
200.000đ

Listening practice B1+

Self-study

(1)
500.000đ
200.000đ

Listening practice B2+

Self-study

(0)
500.000đ
200.000đ

Listening Practice through Dictation 1-3

Self-study

(2)
500.000đ
200.000đ

Các gói khóa học

Grammar and Vocabulary Level B1 Intermediate

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1

3.000.000đ
2.000.000đ

Grammar and Vocabulary Level A2 Elementary

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1

3.000.000đ
2.000.000đ