Listening practice A2+

Self-study
1 Đánh giá 109 Học viên

Giới thiệu khóa học

Đối với tài khoản luyện tập Listening practice A2+, học viên cần nắm rõ cấu trúc bài thi Listening A2, sau đó lựa chọn cho mình phương pháp ôn tập hiệu quả.

Bạn sẽ học được gì

Một trong những yếu tố quan trọng khi ôn thi chứng chỉ A2, cụ thể là kĩ năng Nghe chính là phải có tài liệu ôn tập. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 4.0, nên việc tra cứu tài liệu ôn thi cũng không còn khó khăn. Chính vì vậy, The Ivy-League Vietnam xin được gửi tới quý học viên và các bậc phụ huynh tài khoản tự học Luyện Nghe tựa đề Listening practice A2+ 

Đối với tài khoản này, các bạn học viên có thể:

- Tự do về thời gian cũng như địa điểm làm bài

- Highlight, đánh dấu, note lại những mục cần nhớ của bài tập

The Ivy-League Vietnam sẽ có hệ thống chấm bài tự động và đáp án cho học viên đối chiếu kết quả.

Sau mỗi bài test luôn có đáp án và audioscripts - giúp bạn kiểm tra đáp án cũng như là xác định được trình độ hiện tại của mình.

Nội dung khóa học

 • 1. Greetings
 • 2. Physical apperance
 • 3. Describing clothes
 • 4. Time and numbers
 • 5. Calendar
 • 6. Job types
 • 7. Favorite things
 • 8. Types of sports
 • 9. Objects around the house
 • 10. Family members
 • 11. Entertainment
 • 12. Money
 • 13. Food
 • 14. Greetings and socializing
 • 15. Travel
 • 16. Rooms and furniture
 • 17. The future
 • 18. Climate
 • 19. Stores and salespeople
 • 20. Objects and posessions
 • 21. Streets and places
 • 22. People and friends
 • 23. Cities and countries
 • 24. Illnesses
 • 1. The weekend
 • 2. City transportation
 • 3. Neighbors
 • 4. Celebrations
 • 5. Restaurants
 • 6. Gifts
 • 7. Air travel
 • 8. Mishaps
 • 9. Jobs
 • 10. Keeping fit
 • 11. Invitations
 • 12. Campus life
 • 13. Hobbies and Pastimes
 • 14. Shopping problems
 • 15. Hotel services
 • 16. Movies
 • 17. Fears
 • 18. Phone Messages
 • 19. Touring a city
 • 20. Airports
 • 21. Hotels
 • 22. Traffic
 • 23. Roommates
 • 24. Travel
 • Test
 • 1. Small talk
 • 2. Plans
 • 3. Business
 • 4. Apologies and Excuses
 • 5. Character Traits
 • 6. Travel
 • 7. Housing
 • 8. Can you believe it?
 • 9. Friendship
 • 10. Television
 • 11. Cities
 • 12. Urban life
 • 13. Special days
 • 14. Fashion
 • 15. Favorites
 • 16. Phone messages
 • 17. Past events
 • 18. Vacations
 • 19. The news
 • 20. Opinions
 • 21. Famous people
 • 22. Food and nutrition
 • 23. Predicaments
 • 24. Global
 • TEST - Expanding
 • KET EBL Part 1.1 Services and places
 • KET EBL Part 1.2 Shopping and numbers
 • KET EBL Part 1.3 Education and study
 • KET EBL Part 2.1 Making plans
 • KET EBL Part 2.2 Health, medicine and exercise
 • KET EBL Part 2.3 Dates and services
 • KET EBL Part 3.1 Leisure time
 • KET EBL Part 3.2 Social media and technology
 • KET EBL Part 3.3 Travel and holidays
 • KET EBL Part 4.1 House and home
 • KET EBL Part 4.2 Entertainment and the media
 • KET EBL Part 4.3 Education and study
 • KET EBL Part 5.1 Food and drink
 • KET EBL Part 5.2 Hobbies and shopping
 • KET EBL Part 5.3 Countries and sports
 • KET A01 Listening 1
 • KET A02 Listening 2
 • KET A03 Listening 3
 • KET A04 Listening 4
 • KET T01 Listening 5
 • KET T02 Listening 6
 • KET T03 Listening 7
 • KET T04 Listening 8
 • KET T05 Listening 9
 • KET T06 Listening 10
 • KET ET01 Listening 11
 • KET ET02 Listening 12
 • KET ET03 Listening 13
 • KET ET04 Listening 14
 • KET ET05 Listening 15
 • KET ET06 Listening 16
 • KET PTP01 Listening 17
 • KET PTP02 Listening 18
 • KET PTP03 Listening 19
 • KET PTP04 Listening 20
 • KET PTP05 Listening 21
 • KET PTP06 Listening 22
 • KET 1N01 Listening 23
 • KET 1N02 Listening 24
 • KET 1N03 Listening 25
 • KET 1N04 Listening 26
 • KET S01 Listening 27
 • KET S02 Listening 28
 • KET S03 Listening 29
 • KET S04 Listening 30
 • KET S05 Listening 31
 • KET S06 Listening 32
 • KET S07 Listening 33
 • KET S08 Listening 34
 • KET SIM01 Listening 35
 • KET SIM02 Listening 36
 • KET SIM03 Listening 37
 • KET SIM04 Listening 38
 • KET SIM05 Listening 39
 • KET SIM06 Listening 40
 • KET SIM07 Listening 41
 • KET SIM08 Listening 42
 • KET CL01 Listening 43
 • KET CL02 Listening 44
 • KET CL03 Listening 45
 • KET CL04 Listening 46
 • KET CL05 Listening 47
 • KET CL06 Listening 48
 • KET CL07 Listening 49
 • KET CL08 Listening 50
 • KET R01 Listening 51
 • KET R02 Listening 52
 • KET R03 Listening 53
 • KET R04 Listening 54
 • KET R05 Listening 55
 • KET R06 Listening 56
 • KET R07 Listening 57
 • KET R08 Listening 58
 • KET PP01 Listening 59
 • KET 071 Listening
 • KET 072 Listening
 • KET 073 Listening
 • KET 074 Listening
 • KET 061 Listening
 • KET 062 Listening
 • KET 063 Listening
 • KET 064 Listening
 • KET 051 Listening
 • KET 052 Listening
 • KET 053 Listening
 • KET 054 Listening
 • KET 041 Listening
 • KET 042 Listening
 • KET 043 Listening
 • KET 044 Listening
 • KET 031 Listening
 • KET 032 Listening
 • KET 033 Listening
 • KET 034 Listening
 • KET 021 Listening
 • KET 022 Listening
 • KET 023 Listening
 • KET 024 Listening
 • KET 011 Listening
 • KET 012 Listening
 • KET 013 Listening
 • KET 014 Listening

Thông tin giảng viên

Self-study
11582 Học viên 134 Khóa học

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Linh

Học xong kỹ năng nghe của em tốt lên hẳn ạ

Khóa học liên quan

OBUG 2.33B MON FRI 20:30-21:30
Trần Anh Thư
(0) 11 Học viên
5.940.000đ
6.600.000đ
(-10%)
OBUG 2B - Sample
The Ivy-League Vietnam
(0) 0 Học viên
5.000.000đ
Academic Reading A2 (Express)
Self-study
(0) 146 Học viên
300.000đ
1.000.000đ
(-70%)
Academic Reading A2
Self-study
(7) 271 Học viên
500.000đ
1.000.000đ
(-50%)
Chuyên Anh Level 1
Self-study
(4) 0 Học viên
500.000đ
500.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 0 phút
Giáo trình: 176 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC