Listening Practice through Dictation 1-3

Self-study
4 Đánh giá 96 Học viên

Giới thiệu khóa học

Bộ giáo trình luyện nghe Listening Practice Through Dictation là một bộ luyện nghe vô cùng hay và thực tế của người Mỹ bản xử xuất bản.

Luyện nghe – chép chính tả và shadowing với Listening Practice Through Dictation. Listening Practice through Dictation là bộ giáo trình luyện nghe tiếng Anh gồm 4 cấp độ. Các bài nghe cơ bản được thiết kế cho những người học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai, từ người mới học tiếng anh cho đến người học Tiếng Anh ở trình độ cao.

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách ...
 • Bạn sẽ sở hữu ...
 • Bạn sẽ có được ...
 • Bạn sẽ trở thành ...

Nội dung khóa học

 • Unit 1- A picnic by the river
 • Unit 2- Let's recycle
 • Unit 3- Growing roses
 • Unit 4- Bird watching
 • Unit 5- Trees in the forest
 • Unit 6 An Easy Way to Shop
 • Unit 7 Cell Phone Messages
 • Unit 8 Bubbles in Boiling Water
 • Unit 9 The Blue Sky
 • Unit 10 A New Camera
 • Unit 11 Gold
 • Unit 12 The Summer Music Festival
 • Unit 13 The School Play
 • Unit 14 Ballet Class
 • Unit 15 Monet’s Garden
 • Unit 16 A Haunted House
 • Unit 17 A Big Screen TV
 • Unit 18 He’s Famous!
 • Unit 19 A Housewarming Party
 • Unit 20 Making Music
 • Unit 21 Where Is Your Homework
 • Unit 22 After School Activities
 • Unit 23 Arts and Crafts Class
 • Unit 24 Grandfather’s Birthday
 • Unit 25 The Lesson
 • Unit 26 A Problem at the Office
 • Unit 27 My Future Job
 • Unit 28 Shopping
 • Unit 29 A Part-time Job
 • Unit 30 Teamwork
 • Unit 31 The Marathon
 • Unit 32 Racquetball
 • Unit 33 Summer Sports
 • Unit 34 Inline Skating
 • Unit 35 The Olympics
 • Unit 36 A Bicycle Trip
 • Unit 37 Driving Down South
 • Unit 38 The Travel Agent
 • Unit 39 Taking the Train
 • Unit 40 Go on a Cruise!
 • Unit 1 Antarctica
 • Unit 2 A Hiking Trip
 • Unit 3 Save the Turtles
 • Unit 4 Hiking in Iran
 • Unit 5 Jane Goodall
 • Unit 6 Flying Cars
 • Unit 7 The Perfect Gift
 • Unit 8 Acupuncture
 • Unit 9 Albert Einstein
 • Unit 10 The Telescope
 • Unit 11 The Mona Lisa
 • Unit 12 Bang Yi
 • Unit 13 Friendship Day
 • Unit 14 An Outdoor Exhibit
 • Unit 15 People Are Different!
 • Unit 16 Karaoke
 • Unit 17 Watching TV
 • Unit 18 Have Some Fun!
 • Unit 19 Tickets to the Game
 • Unit 20 Wonder Woman
 • Unit 21 Blood Types
 • Unit 22 The Car Ride
 • Unit 23 The Report
 • Unit 24 Home Schools
 • Unit 25 Big Brother
 • Unit 26 The New Boss
 • Unit 27 The Principal
 • Unit 28 Bill Gates
 • Unit 29 Mark Twain
 • Unit 30 A Soccer Star
 • Unit 31 Keeping Fit
 • Unit 32 Stop Yawning!
 • Unit 33 The Gym
 • Unit 34 A Healthy Lifestyle
 • Unit 35 A Balanced Meal
 • Unit 36 Across Canada
 • Unit 37 A Trip to Europe
 • Unit 38 New Mexico
 • Unit 39 A Good Way to Travel
 • Unit 40 A Train Announcement
 • Unit 1 A Big Responsibility
 • Unit 2 Elephants Are Amazing
 • Unit 3 Ants, Ants, Everywhere!
 • Unit 4 The Oil Spill
 • Unit 5 The Amazing Amazon
 • Unit 6 Research
 • Unit 7 A New Calculator
 • Unit 8 Racing Robots
 • Unit 9 Online Chatting
 • Unit 10 The Nobel Prize
 • Unit 11 Great Art
 • Unit 12 Talking Drums
 • Unit 13 The Hot New Movie
 • Unit 14 A Faux Pas
 • Unit 15 The List
 • Unit 16 Family Camping
 • Unit 17 The Amusement Park
 • Unit 18 Fresh Lemonade
 • Unit 19 At the Movies
 • Unit 20 Hobbies
 • Unit 21 Defense!
 • Unit 22 The Importance of Writing
 • Unit 23 The Course Schedule
 • Unit 24 Food, Family, and Fun
 • Unit 25 The Project
 • Unit 26 The Assignment
 • Unit 27 CoCo Lee
 • Unit 28 A Blind Date
 • Unit 29 Crime Does Not Pay
 • Unit 30 A Job Interview
 • Unit 31 An Ounce of Prevention
 • Unit 32 Herbal Medicine
 • Unit 33 Home Remedies
 • Unit 34 Too Much of a Good Thing
 • Unit 35 Soccer Rules
 • Unit 36 Visit Frisco City!
 • Unit 37 Asking for Directions
 • Unit 38 Fixing a Flat
 • Unit 39 The Exchange Rate
 • Unit 40 The First Nations

Thông tin giảng viên

Self-study
11479 Học viên 133 Khóa học

Học viên đánh giá

5
4 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Đoàn Anh Tuấn

HAY mà hơi khó tí

Vu Pham Song Thu

rất thích hợp dùng để luyện nghe mỗi bài học còn được học thêm một vài từ mới nội dung cũng rất quen thuộc với cuộc sống 10 đỉm

TRUONG AN

rất hữu ích :))

Ngân Anh

The exercises are great

Khóa học liên quan

OBUG 2.33B MON FRI 20:30-21:30
Trần Anh Thư
(0) 11 Học viên
5.940.000đ
6.600.000đ
(-10%)
OBUG 2B - Sample
The Ivy-League Vietnam
(0) 0 Học viên
5.000.000đ
Academic Reading A2 (Express)
Self-study
(0) 146 Học viên
300.000đ
1.000.000đ
(-70%)
Academic Reading A2
Self-study
(7) 270 Học viên
500.000đ
1.000.000đ
(-50%)
Academic Reading B1 (Express)
Self-study
(3) 118 Học viên
300.000đ
1.000.000đ
(-70%)
500.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 0 phút
Giáo trình: 120 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC