Listening practice B2+

Self-study
0 Đánh giá 20 Học viên

Giới thiệu khóa học

Đối với tài khoản luyện tập Listening practice B2+, học viên cần nắm rõ cấu trúc bài thi Listening B2, sau đó lựa chọn cho mình phương pháp ôn tập hiệu quả.

Bạn sẽ học được gì

 • Một trong những yếu tố quan trọng khi ôn thi chứng chỉ B2, cụ thể là kĩ năng Nghe chính là phải có tài liệu ôn tập. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 4.0, nên việc tra cứu tài liệu ôn thi cũng không còn khó khăn. Chính vì vậy, The Ivy-League Vietnam xin được gửi tới quý học viên và các bậc phụ huynh tài khoản tự học Luyện Nghe tựa đề Listening practice B2+

  Đối với tài khoản này, các bạn học viên có thể:

  - Tự do về thời gian cũng như địa điểm làm bài

  - Highlight, đánh dấu, note lại những mục cần nhớ của bài tập

  The Ivy-League Vietnam sẽ có hệ thống chấm bài tự động và đáp án cho học viên đối chiếu kết quả.

  Sau mỗi bài test luôn có đáp án và audioscripts - giúp bạn kiểm tra đáp án cũng như là xác định được trình độ hiện tại của mình.

Nội dung khóa học

 • FCE CL01 Listening 1
 • FCE CL02 Listening 2
 • FCE CL03 Listening 3
 • FCE CL04 Listening 4
 • FCE SS 01 Listening 5
 • FCE SS 02 Listening 6
 • FCE SS 03 Listening 7
 • FCE SS 04 Listening 8
 • FCE SS 05 Listening 9
 • FCE SS 06 Listening 10
 • FCE SS 07 Listening 11
 • FCE SS 08 Listening 12
 • FCE SS 09 Listening 13
 • FCE SS 010 Listening 14
 • FCE EE201 Listening 15
 • FCE EE202 Listening 16
 • FCE EE203 Listening 17
 • FCE EE204 Listening 18
 • FCE EE205 Listening 19
 • FCE EE206 Listening 20
 • FCE EE207 Listening 21
 • FCE EE208 Listening 22
 • FCE 1N01 Listening 23
 • FCE 1N02 Listening 24
 • FCE 1N03 Listening 25
 • FCE 1N04 Listening 26
 • FCE 2N05 Listening 27
 • FCE 2N06 Listening 28
 • FCE 2N07 Listening 29
 • FCE 2N08 Listening 30
 • FCE 3N01 Listening 31
 • FCE 3N02 Listening 32
 • FCE 3N03 Listening 33
 • FCE 3N04 Listening 34
 • FCE T01 Listening 35
 • FCE T02 Listening 36
 • FCE T03 Listening 37
 • FCE T04 Listening 38
 • FCE T05 Listening 39
 • FCE T06 Listening 40
 • FCE T201 Listening 41
 • FCE T202 Listening 42
 • FCE T203 Listening 43
 • FCE T204 Listening 44
 • FCE T205 Listening 45
 • FCE T206 Listening 46
 • FCE PTP201 Listening 47
 • FCE PTP202 Listening 48
 • FCE PTP203 Listening 49
 • FCE PTP204 Listening 50
 • FCE PTP205 Listening 51
 • FCE PTP206 Listening 52
 • FCE PTP207 Listening 53
 • FCE PTP208 Listening 54
 • FCE ST201 Listening 55
 • FCE ST202 Listening 56
 • FCE ST203 Listening 57
 • FCE ST204 Listening 58
 • FCE ST205 Listening 59
 • FCE ST206 Listening 60
 • CAE S01 Listening
 • CAE S02 Listening
 • CAE S03 Listening
 • CAE S04 Listening
 • CAE S05 Listening
 • CAE S06 Listening
 • CAE S07 Listening
 • CAE S08 Listening
 • 091 Listening(copy)
 • 092 Listening(copy)
 • 093 Listening(copy)
 • 094 Listening(copy)
 • 081 Listening(copy)
 • BR6 Listening
 • 082 Listening
 • 083 Listening
 • 101 Listening
 • 102 Listening
 • 103 Listening
 • 104 Listening
 • 111 Listening
 • 112 Listening
 • 113 Listening
 • 121 Listening
 • 123 Listening
 • 131 Listening
 • 132 Listening
 • 141 Listening
 • 142 Listening
 • 143 Listening
 • 151 Listening
 • 152 Listening
 • 153 Listening
 • 154 Listening
 • 161 Listening
 • 162 Listening
 • 163 Listening
 • 164 Listening
 • A11 Listening
 • A12 Listening
 • A13 Listening
 • A14 Listening
 • A15 Listening
 • A16 Listening
 • A31 Listening
 • A32 Listening
 • A33 Listening
 • A34 Listening
 • A35 Listening
 • A36 Listening
 • A41 Listening
 • A42 Listening
 • A43 Listening
 • A44 Listening
 • A51 Listening
 • A52 Listening
 • A53 Listening
 • A54 Listening
 • A55 Listening
 • A56 Listening
 • A61 Listening
 • A62 Listening
 • A63 Listening
 • A64 Listening
 • A65 Listening
 • A66 Listening
 • TB21 Listening
 • TB22 Listening
 • TB23 Listening
 • TB24 Listening
 • ST1 Listening
 • ST2 Listening
 • ST3 Listening
 • ST4 Listening
 • ST5 Listening
 • ST6 Listening
 • ST7 Listening
 • ST8 Listening
 • ST9 Listening
 • ST10 Listening
 • EE1 01 Listening
 • EE1 02 Listening
 • EE1 03 Listening
 • EE1 04 Listening
 • EE1 05 Listening
 • EE1 06 Listening
 • EE2 01 Listening
 • EE2 02 Listening
 • EE2 03 Listening
 • EE2 04 Listening
 • EE2 05 Listening
 • EE2 06 Listening
 • Cloudy climate change: How clouds affect Earth's temperature - Jasper Kirkby 6:40
 • Are solar panels worth it? - Shannon Odell 5:32
 • Ice Age mummies frozen in time - Brendan Rogers and Jessica Howard 5:58
 • The carbon cycle - Nathaniel Manning 3:55
 • Whatever happened to the hole in the ozone layer? - Stephanie Honchell Smith 5:13
 • Is the weather actually becoming more extreme? - R. Saravanan 5:22
 • Which bag should you use? - Luka Seamus Wright and Imogen Ellen Napper 4:53
 • Can the ocean run out of oxygen? - Kate Slabosky 6:21
 • How do wind turbines work? - Rebecca J. Barthelmie and Sara C. Pryor 5:03
 • The science of smog - Kim Preshoff 5:44
 • A brief history of plastic 5:34

Thông tin giảng viên

Self-study
11479 Học viên 133 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Listening practice A2+
Self-study
(1) 108 Học viên
500.000đ
Listening practice B1+
Self-study
(1) 59 Học viên
500.000đ
Listening Practice through Dictation 1-3
Self-study
(4) 96 Học viên
500.000đ
500.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 1 giờ
Giáo trình: 167 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC