Succeed in TOEFL Primary

Self-study
1 Đánh giá 61 Học viên

Giới thiệu khóa học

 

Mục đích bài thi

Bài thi TOEFL Primary là công cụ hiệu quả đánh giá trình độ tiếng Anh của học sinh. Bài thi TOEFL Primary được thiết kế cho học sinh từ 8 tuổi trở lên và đã học tiếng Anh trong khoảng một năm hoặc hơn.

Bài thi TOEFL Primary gồm 2 cấp độ:

Cấp độ 1: đánh giá mức độ thành thạo về các kỹ năng Nghe và Đọc của học sinh đang học tiếng Anh ở giai đoạn đầu; định hướng phát triển ngôn ngữ cho học sinh ngay từ nhỏ.

Phần Đọc hiểu Cấp độ 1 đánh giá khả năng:

• nhận biết từ vựng đơn giản

• hiểu được các câu đơn giản

• hiểu được 2 -4 câu đơn giản vềmột chủ đề nào đó

• tìm được thông tin trên thực đơn, lịch trình và tờrơi quảng cáo

• hiểu được một đoạn văn khoảng 150 từvềmột chủđềthường nhật

• xác định và liên kết được thông tin trong một câu hoặc một đoạn

Phần Nghe hiểu Cấp độ1 đánh giá khả năng:

•nhận biết từ vựng đơn giản

•hiểu được các chỉ dẫn đơn giản thường gặp ở nhà và ởtrường

•hiểu được các diễn đạt và cụm từ được sử dụng thường xuyên

•xác định được các chi tiết trong những đoạn hội thoại xã giao ngắn

•hiểu được mục đích của các thông điệp điện thoại  và thông báo trong lớp học có độ dài khoảng 50 từ

Cấp độ 2: đánh giá mức độ thành thạo về các kỹ năng Nghe và Đọc của học sinh tiểu học, được thiết kế cho đối tượng học sinh đã có một số kỹ năng giao tiếp tiếng Anh.

Phần Đọc hiểu Cấp độ 2 đánh giá các kỹ năng tương tự Cấp độ 1 và đánh giá khả năng:

•hiểu được các câu phức tạp hơn, có chứa từ vựng ít quen thuộc hơn

•xác định và hiểu được thông tin trên thực đơn, lịch trình và tờ rơi quảng cáo

•hiểu được một chuỗi các chỉ dẫn

•hiểu được một câu chuyện dài khoảng 250 từ

•hiểu được một đoạn văn vềchủ đềhọc thuật

•xác định và liên kết được thông tin trong một đoạn văn dài hơn

•suy luận và rút ra các kết luận

Phần Nghe hiểu Cấp độ2 đánh giá các kỹ năng tương tự Cấp độ 1 và đánh giá khả năng:

• hiểu được các đoạn hội thoại và thông điệpcó chứa từvựng ít quen thuộc hơn

•hiểu được các câu chuyện và các đoạn nói học thuật đơn giản có độdài khoảng 250 từ

•liên kết được thông tin trong các chỉdẫn của giáo viên, các thông báo, câu chuyện, đối thoại, hội thoại, các đoạn nói học thuật đơn giản

•suy luận và rút ra kết luận từcác thông tin trong đoạn hội thoại

Đăng ký thi : www.toefl.com.vn

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách ...
 • Bạn sẽ sở hữu ...
 • Bạn sẽ có được ...
 • Bạn sẽ trở thành ...

Nội dung khóa học

 • S111 My family - Listening
 • S111 My family - Reading
 • S111 My family - Dictation
 • S112 Appearances - Listening
 • S112 Appearances - Reading
 • S112 Appearances - Dictation
 • S113 At the library - Listening
 • S113 At the library - Reading
 • S113 At the library - Dictation
 • S114 At school - Listening
 • S114 At school - Reading
 • S114 At school - Dictation
 • S121 In my backpack - Listening
 • S121 In my backpack - Reading
 • S121 In my backpack - Dictation
 • S122 Fruits and vegetables - Listening
 • S122 Fruits and vegetables -Reading
 • S122 Fruits and vegetables - Dictation
 • S123 Jobs - Listening
 • S123 Jobs - Reading
 • S123 Jobs - Dictation
 • S124 Personality - Listening
 • S124 Personality - Reading
 • S124 Personality - Dictation
 • TFP 11 Reading
 • TFP 11 Listening
 • TFP 12 Reading
 • TFP 12 Listening
 • TFP 13 Reading
 • TFP 13 Listening
 • TFP PTS1 Reading
 • TFP PTS1 Listening
 • S211 My best friend - Reading
 • S211 My best friend - Listening
 • S211 My best friend - Dictation
 • S212 Community Helpers - Reading
 • S212 Community Helpers - Listening
 • S212 Community Helpers - Dictation
 • S213 In the house - Reading
 • S213 In the house - Listening
 • S213 In the house - Dictation
 • S214 At the bank - Reading
 • S214 At the bank - Listening
 • S214 At the bank - Dictation
 • S221 For here to go - Reading
 • S221 For here to go - Listening
 • S221 For here to go - Dictation
 • S222 Things in the Hardware Store - Reading
 • S222 Things in the Hardware Store - Listening
 • S222 Things in the Hardware Store - Dictation
 • S223 Jobs around town - Reading
 • S223 Jobs around town - Listening
 • S223 Jobs around town - Dictation
 • S224 Historical Figures - Reading
 • S224 Historical Figures - Listening
 • S224 Historical Figures - Dictation
 • S231 Places to visit - Reading
 • S231 Places to visit - Listening
 • S231 Places to visit - Dictation
 • S232 At the airport - Reading
 • S232 At the airport - Listening
 • S232 At the airport - Dictation
 • S233 Animals - Reading
 • S233 Animals - Listening
 • S233 Animals - Dictation
 • S234 All about weather - Reading
 • S234 All about weather - Listening
 • S234 All about weather - Dictation
 • TFP 21 Reading
 • TFP 21 Listening
 • TFP 22 Reading
 • TFP 22 Listening
 • TFP 23 Reading
 • TFP 23 Listening
 • TFP PTS2 Reading
 • TFP PTS2 Listening
 • Unit 1- A picnic by the river
 • Unit 2- Let's recycle
 • Unit 3- Growing roses
 • Unit 4- Bird watching
 • Unit 5- Trees in the forest
 • Unit 6 An Easy Way to Shop
 • Unit 7 Cell Phone Messages
 • Unit 8 Bubbles in Boiling Water
 • Unit 9 The Blue Sky
 • Unit 10 A New Camera
 • Unit 11 Gold
 • Unit 12 The Summer Music Festival
 • Unit 13 The School Play
 • Unit 14 Ballet Class
 • Unit 15 Monet’s Garden
 • Unit 16 A Haunted House
 • Unit 17 A Big Screen TV
 • Unit 18 He’s Famous!
 • Unit 19 A Housewarming Party
 • Unit 20 Making Music
 • Unit 21 Where Is Your Homework
 • Unit 22 After School Activities
 • Unit 23 Arts and Crafts Class
 • Unit 24 Grandfather’s Birthday
 • Unit 25 The Lesson
 • Unit 26 A Problem at the Office
 • Unit 27 My Future Job
 • Unit 28 Shopping
 • Unit 29 A Part-time Job
 • Unit 30 Teamwork
 • Unit 31 The Marathon
 • Unit 32 Racquetball
 • Unit 33 Summer Sports
 • Unit 34 Inline Skating
 • Unit 35 The Olympics
 • Unit 36 A Bicycle Trip
 • Unit 37 Driving Down South
 • Unit 38 The Travel Agent
 • Unit 39 Taking the Train
 • Unit 40 Go on a Cruise!

Thông tin giảng viên

Self-study
11479 Học viên 133 Khóa học

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Trần Thu Trang

chờ ê chê nhen, cũng ddc

Khóa học liên quan

Succeed in TOEFL Junior
Self-study
(1) 38 Học viên
500.000đ
1.000.000đ
(-50%)
TOEFL Junior resources
Self-study
(0) 0 Học viên
500.000đ
1.000.000đ
(-50%)
500.000 1.200.000 -59%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 0 phút
Giáo trình: 116 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC