ARA2.10 MON WED 19:00 - 20:30

The Ivy-League Vietnam
1 Đánh giá 14 Học viên

Giới thiệu khóa học

ARA2.10 MON WED 19:00 - 20:30

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách ...
 • Bạn sẽ sở hữu ...
 • Bạn sẽ có được ...
 • Bạn sẽ trở thành ...

Nội dung khóa học

 • TRUY CẬP NHẬN XÉT BUỔI HỌC VÀ ĐIỂM THÀNH PHẦN
 • HW: The Kiwi
 • HW: Animals and insects - Vocab
 • Video lesson 1 95:10
 • Vocabulary Check: Lesson 2
 • HW: The Camel
 • HW: Reading Practice
 • Video Lesson 2 91:13
 • Vocabulary Check: Lesson 3
 • HW: The polar bear
 • HW: Nature and the universe Vocab:
 • Video Lesson 3 90:43
 • Vocabulary Check: Lesson 4
 • GLOSSARY - An early brain map
 • Reading 1: An Early Brain Map
 • Video Lesson 4 92:09
 • Vocabulary Check: Lesson 5
 • HW: The hippopotamus
 • HW: The natural world - Vocab
 • Video Lesson 5 40:23
 • Video Lesson 5 - Part 2 15:18
 • Vocabulary Check: Lesson 6
 • HW: The dolphin
 • HW: Reading Practice ET4
 • Video Lesson 6 53:34
 • Vocabulary Check: Lesson 7
 • VIDEO: How smart are dolphins? 04:50
 • Script : How smart are dolphins
 • HW: UNIT TEST 1
 • HW: UNIT TEST 1(copy)
 • Video Lesson 7 87:07
 • Vocabulary Check: Lesson 8
 • HW: Why do we yawn?
 • HW: Describing people
 • Video Lesson 8 86:42
 • Vocabulary Check: Lesson 8(copy)
 • Vocabulary Check: Lesson 9
 • HW: Why do people laugh?
 • HW: Feelings
 • Video Lesson 9 00:00
 • Slide lesson 9
 • Vocabulary Check: Lesson 10
 • HW: Why is the sea salty?
 • HW: The physical world
 • Slide lesson 10
 • Video Lesson 10 00:00
 • Vocabulary Check: Lesson 11
 • GLOSSARY - Brain Mapping today
 • Reading 2: Brain Mapping Today
 • Slide lesson 11
 • Video Lesson 11 91:52
 • Vocabulary Check: Lesson 12
 • HW: How can a plant kill?
 • HW: The Natural World KETEBR21
 • Slide lesson 12
 • Video Lesson 12 88:06
 • Vocabulary Check: Lesson 13
 • HW: How do hearing impaired people talk
 • HW: The body and movement
 • Slide Lesson 13
 • Video Lesson 13 00:00
 • Vocabulary Check: Lesson 14
 • Video: The history of keeping time 03:47
 • Script: The history of keeping time
 • HW: Describing appearance
 • HW: PROGRESS CHECK 1
 • Slide lesson 14
 • Video Lesson 14 00:00
 • Vocabulary Check: Lesson 15
 • GLOSSARY - What time is it?
 • Reading 1: What Time Is It?
 • Video Lesson 15 92:30
 • Vocabulary Check: Lesson 16
 • HW: The date palm
 • HW: The natural world
 • Slide lesson 16
 • Vocabulary Check: Lesson 17
 • HW: The water hyacinth
 • HW: KET Reading Practice
 • Slide lesson 17
 • Vocabulary Check: Lesson 18
 • HW: Rice
 • HW: Cooking
 • Slide lesson 18
 • Vocabulary Check: Lesson 19
 • GLOSSARY - Harmful and Helpful Bacteria
 • Reading 1: Harmful and Helpful Bacteria
 • Vocabulary Check: Lesson 20
 • HW: Oranges
 • HW: Food
 • Vocabulary Check: Lesson 21
 • HW: The coffee plant
 • HW: KET Reading Practice
 • Vocabulary Check: Lesson 22
 • VIDEO: These animals are also plants … wait, what? 05:11
 • Script: These animals are also plants … wait, what?
 • HW: UNIT TEST 3
 • Vocabulary Check: Lesson 23

Thông tin giảng viên

The Ivy-League Vietnam
4881 Học viên 154 Khóa học

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Đỗ Đức Khôi Nguyên

Vì học rất tốt

Khóa học liên quan

OBUG 2.33B MON FRI 20:30-21:30
Trần Anh Thư
(0) 11 Học viên
5.940.000đ
6.600.000đ
(-10%)
OBUG 2B - Sample
The Ivy-League Vietnam
(0) 0 Học viên
5.000.000đ
Academic Reading A2
Self-study
(7) 267 Học viên
500.000đ
1.000.000đ
(-50%)
Chuyên Anh Level 1
Self-study
(4) 0 Học viên
500.000đ
Succeed in Grammar A2
Self-study
(4) 111 Học viên
500.000đ
7.500.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 15 giờ 38 phút
Giáo trình: 152 Bài học
Giới hạn thời gian học: 6 tháng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC