IELTS WRITING - ACADEMIC WRITING

𝑻𝒉𝒆 𝑰𝒗𝒚-𝑳𝒆𝒂𝒈𝒖𝒆 𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎 𝒙𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒂̀𝒐!!!

Dựa theo thắc mắc của đa số phụ huynh và học sinh về sự khác biệt giữa các khóa học Viết của Trung tâm, cụ thể là Academic Writing (Viết hàn lâm) và IELTS Writing. Hôm nay chúng mình sẽ giải đáp cho mọi người về những băn khoăn bấy lâu này nha. Mong rằng một chút thông tin chúng mình chia sẻ sẽ giúp mọi người định hướng mục tiêu của bản thân.

IELTS Writing:

- Bài thi IELTS yêu cầu phải được hoàn thành trong giới hạn thời gian cho phép. Bài thi IELTS Writing diễn ra trong 60 phút. Có thể nói IELTS Writing là dạng ngắn hơn của Academic Writing.

- Mục tiêu: IELTS Writing là bài thi dùng để kiểm tra năng lực ngôn ngữ. Cụ thể với kỹ năng viết, thí sinh sẽ được đánh giá thông qua việc trả lời các câu hỏi được đưa ra một cách phù hợp từ việc sắp xếp ý tưởng, sử dụng từ ngữ và ngữ pháp chính xác.

- Thí sinh không được phép tra cứu thông tin trong quá trình làm bài thi.

- Một bài viết IELTS cần được viết dưới dạng câu, đoạn và bài hoàn chỉnh. Không được sử dụng các dạng thông tin khác như: danh sách, gạch đầu dòng,...

Academic Writing:

- Bài viết học thuật không yêu cầu viết trong giới hạn thời gian ngắn.

- Bài viết học thuật (bài nghiên cứu khoa học, luận học bổng, bài phân tích,...) được các nhà nghiên cứu, giáo dục, học sinh sinh viên sử dụng.

- Viết học thuật KHÔNG sử dụng để đánh giá năng lực ngôn ngữ.

- Viết học thuật là bài viết sử dụng với các mục đích nghiên cứu, bàn luận về một vấn đề sử dụng các thông tin chính xác.

- Thí sinh được phép tìm kiếm các thông tin, dữ liệu từ các nguồn uy tín như sách báo, các bài nghiên cứu để đưa ra căn cứ chính xác cho bài viết của mình.

- Thí sinh tham gia làm bài thi cần phải trích nguồn các thông tin được sử dụng trong bài.

__________________

THE IVY-LEAGUE VIETNAM

Orientation-Companion-Breakthrough

Hotline: 0985.000.697  - 033.909.2345

Bài viết cùng danh mục