IELTS Intensive - Tăng tốc luyện IELTS

Self-study
0 Đánh giá 2 Học viên

Giới thiệu khóa học

IELTS Intensive - Tăng tốc luyện IELTS

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách ...
 • Bạn sẽ sở hữu ...
 • Bạn sẽ có được ...
 • Bạn sẽ trở thành ...

Nội dung khóa học

 • Day 1 Reading
 • Day 1 Listening
 • Day 2 Reading
 • Day 2 Listening
 • Day 3 Reading
 • Day 3 Listening
 • Day 4 Reading
 • Day 4 Listening
 • Day 5 Reading
 • Day 5 Listening
 • Day 6 Reading
 • Day 6 Listening
 • Day 7 Reading
 • Day 7 Listening
 • Day 8 Reading
 • Day 8 Listening
 • Day 9 Reading
 • Day 9 Listening
 • Day 10 Reading
 • Day 10 Listening
 • Day 11 Reading
 • Day 12 I181 Reading
 • Day 12 I181 Listening
 • Day 13 I182 Reading
 • Day 13 I182 Listening
 • Day 14 I183 Reading
 • Day 14 I183 Listening
 • Day 15 I184 Reading
 • Day 15 I184 Listening

Thông tin giảng viên

Self-study
11582 Học viên 134 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

IELTS Summer Intensive (4.5 - 5.5) - Final Version
Lê Lan Hương
(0) 16 Học viên
10.000.000đ
IELTS Summer Intensive (5.5 - 6.5)
Lê Lan Hương
(0) 15 Học viên
10.000.000đ
IELTS Summer Intensive (4.5 - 5.5+)
Lê Lan Hương
(0) 0 Học viên
Miễn phí
10.000.000đ
(-100%)
First steps to IELTS
Self-study
(0) 66 Học viên
500.000đ
1.000.000đ
(-50%)
Succeed in IELTS 2023-24
Duong Kim Thanh
(4) 181 Học viên
3.000.000đ
200.000 500.000 -60%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 0 phút
Giáo trình: 29 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC