[OLD] English Placement Test

The Ivy-League Vietnam
3 Đánh giá 43 Học viên

Giới thiệu khóa học

English Placement Test

Bạn sẽ học được gì

  • English Placement Test

Nội dung khóa học

  • Pre-Intermediate Grammar Test
  • Intermediate Grammar Test
  • Upper-intermediate Grammar Test

Thông tin giảng viên

The Ivy-League Vietnam
5433 Học viên 217 Khóa học

Học viên đánh giá

5
3 Đánh giá

67%

33%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Academic Reading Vocabulary RVB1 sample
The Ivy-League Vietnam
(0) 0 Học viên
9.083.000đ
11.353.750đ
(-20%)
ARA2.10 MON WED 19:00 - 20:30
The Ivy-League Vietnam
(1) 14 Học viên
7.500.000đ
Academic Reading Vocabulary RVA2 sample
The Ivy-League Vietnam
(0) 0 Học viên
9.083.000đ
11.353.750đ
(-20%)
CAE Resources
Self-study
(0) 0 Học viên
1.000.000đ
2.000.000đ
(-50%)
ARSB1 - WEEK 7 (SAMPLE)
The Ivy-League Vietnam
(0) 0 Học viên
1.300.000đ
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 0 phút
Giáo trình: 41 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC