Collins English for Exams READING|LISTENING|GRAMMAR|VOCAB for IELTS

Collins English for Exams READING|LISTENING|GRAMMAR|VOCAB for IELTS
Self-study
0 Đánh giá 1 Học viên

Giới thiệu khóa học

Collins English for Exams READING|LISTENING|GRAMMAR|VOCAB for IELTS

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách ...
 • Bạn sẽ sở hữu ...
 • Bạn sẽ có được ...
 • Bạn sẽ trở thành ...

Nội dung khóa học

 • 1: Present tenses
 • 2: Past tenses 1
 • 3: Present perfect
 • 4: Past tenses 2
 • 5: Future 1
 • 6: Future 2
 • 7: Countable and uncountable nouns
 • 8: Referring to nouns
 • 9: Pronouns and referencing
 • 10: Adjectives and adverbs
 • 11: Comparing things
 • 12: The noun phrase
 • 13: Modals 1
 • 14: Modals 2
 • 15: Reported speech
 • 16: Verb + verb patterns
 • 17: Likelihood based on conditions 1
 • 18: Likelihood based on conditions 2
 • 19: Prepositions
 • 20: Relative clauses
 • 21: Ways of organising texts
 • 22: The passive
 • 23: Linking ideas
 • 24: Showing your position in a text
 • 25: Nominalisation in written English
 • 1.P1 Language development
 • 1.P2 Exam skills
 • 1.P3 Exam practice
 • 2.P1 Language development
 • 2.P2 Exam skills
 • 2.P3 Exam practice
 • 3.P1 Language development
 • 3.P2 Exam skills
 • 3.P3 Exam practice
 • 4.P1 Language development
 • 4.P2 Exam skills
 • 4.P3 Exam practice
 • 5.P1 Language development
 • 5.P2 Exam skills
 • 5.P3 Exam practice
 • 6.P1 Language development
 • 6.P2 Exam skills
 • 6.P3 Exam practice
 • 7.P1 Language development
 • 7.P2 Exam skills
 • 7.P3 Exam practice
 • 8.P1 Language development
 • 8.P2 Exam skills
 • 8.P3 Exam practice
 • 9.P1 Language development
 • 9.P2 Exam skills
 • 9.P3 Exam practice
 • 10.P1 Language development
 • 10.P2 Exam skills
 • 10.P3 Exam practice
 • 11.P1 Language development
 • 11.P2 Exam skills
 • 11.P3 Exam practice
 • 12. Exam Practice
 • 1.P1 Language development
 • 1.P2 Exam skills
 • 1.P3 Exam practice
 • 2.P1 Language development
 • 2.P2 Exam skills
 • 2.P3 Exam practice
 • 3.P1 Language development
 • 3.P2 Exam skills
 • 3.P3 Exam practice
 • 4.P1 Language development
 • 4.P2 Exam skills
 • 4.P3 Exam practice
 • 5.P1 Language development
 • 5.P2 Exam skills
 • 5.P3 Exam practice
 • 6.P1 Language development
 • 6.P2 Exam skills
 • 6.P3 Exam practice
 • 7.P1 Language development
 • 7.P2 Exam skills
 • 7.P3 Exam practice
 • 8.P1 Language development
 • 8.P2 Exam skills
 • 8.P3 Exam practice
 • 9.P1 Language development
 • 9.P2 Exam skills
 • 9.P3 Exam practice
 • 10.P1 Language development
 • 10.P2 Exam skills
 • 10.P3 Exam practice
 • 11.P1 Language development
 • 11.P2 Exam skills
 • 11.P3 Exam practice
 • 12: Exam Practice
 • 1.P1 Language development
 • 1.P2 Exam skills
 • 2.P1 Language development
 • 2.P2 Exam skills
 • 3.P1 Language development
 • 3.P2 Exam skills
 • 4.P1 Language development
 • 5.P1 Language development
 • 5.P2 Exam skills
 • 6.P1 Language development
 • 6.P2 Exam skills
 • 7.P1 Language development
 • 7.P2 Exam skills
 • 8.P1 Language development(
 • 9.P1 Language development
 • 10.P1 Language development
 • 11.P1 Language development
 • 1.P1 Language development
 • 1.P2 Exam skills
 • 1.P3 Exam practice
 • 2.P1 Language development
 • 2.P2 Exam skills
 • 2.P3 Exam practice
 • 3.P1 Language development
 • 3.P2 Exam skills
 • 3.P3 Exam practice
 • 4.P1 Language development
 • 4.P2 Exam skills
 • 4.P3 Exam practice
 • 5.P1 Language development
 • 5.P2 Exam skills
 • 5.P3 Exam practice
 • 6.P1 Language development
 • 6.P2 Exam skills
 • 6.P3 Exam practice
 • 7.P1 Language development
 • 7.P2 Exam skills
 • 7.P3 Exam practice
 • 8.P1 Language development(
 • 8.P2 Exam skills
 • 8.P3 Exam practice
 • 9.P1 Language development
 • 9.P2 Exam skills
 • 9.P3 Exam practice
 • 10.P1 Language development
 • 10.P2 Exam skills
 • 10.P3 Exam practice
 • 11.P1 Language development
 • 11.P2 Exam skills
 • 11.P3 Exam practice
 • 12. Exam Practice
 • 1.1.Gender role
 • 1.2.Gender role
 • 1.3.Gender role
 • IE.CL.W.2.1.Diet and nutrition
 • IE.CL.W.2.2.Diet and nutrition
 • IE.CL.W.2.3.Diet and nutrition
 • IE.CL.W.3.1.Educational goals
 • IE.CL.W.3.2.Educational goals
 • IE.CL.W.3.3.Educational goals
 • IE.CL.W.4.1 Biodiversity
 • IE.CL.W.4.2 Biodiversity
 • IE.CL.W.5.1.Global English
 • IE.CL.W.5.2.Global English
 • IE.CL.W.5.3.Global English
 • IE.CL.W.6.1.The internet
 • IE.CL.W.6.3.The internet
 • IE.CL.W.7.1 Consumer spending
 • IE.CL.W.7.3 Consumer spending
 • IE.CL.W.8.1 Children and parents
 • IE.CL.W.8.2 Children and parents
 • IE.CL.W.8.3 Children and parents
 • IE.CL.W.9.1 An ageing population
 • IE.CL.W.9.2 An ageing population
 • IE.CL.W.9.3 An ageing population
 • IE.CL.W.10.1 Fame
 • IE.CL.W.10.2 Fame
 • IE.CL.W.10.3 Fame
 • IE.CL.W.11.1 The car
 • IE.CL.W.11.2 The car
 • IE.CL.W.11.3 The car
 • IE.CL.W.12 Practice test

Thông tin giảng viên

Self-study
9159 Học viên 114 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Cornerstone 2
Giang Nguyen
(0) 14 Học viên
2.000.000đ
3.000.000đ
(-34%)
Cornerstone 3
Giang Nguyen
(1) 14 Học viên
2.000.000đ
3.000.000đ
(-34%)
Lessons for IELTS - Reading Listening Writing
Self-study
(0) 2 Học viên
200.000đ
500.000đ
(-60%)
Cornerstone 4
Giang Nguyen
(0) 6 Học viên
2.000.000đ
3.000.000đ
(-34%)
IELTS Cambridge 7-18
Self-study
(1) 42 Học viên
300.000đ
500.000đ
(-40%)
300.000 500.000 -40%
Phí duy trì tài khoản
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 0 phút
Giáo trình: 175 Bài học
Giới hạn thời gian học: 12 tháng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC