Academic Reading B2 (Express)

Academic Reading B2
Self-study
0 Đánh giá 45 Học viên

Giới thiệu khóa học

Academic Reading B2

LINK NHÓM ZALO : https://zalo.me/g/dknjnw918

Bạn sẽ học được gì

Một trong những yếu tố quan trọng khi ôn thi chứng chỉ FCE chính là phải có tài liệu ôn tập. Chính vì vậy, The Ivy-League Vietnam xin được gửi tới quý học viên và các bậc phụ huynh tài khoản tự học tựa đề Academic Reading B2. 

Đối với tài khoản này, các bạn học viên có thể:

- Tự do về thời gian cũng như địa điểm làm bài

- Highlight, đánh dấu, note lại những mục cần nhớ của bài tập

The Ivy-League Vietnam sẽ có hệ thống chấm bài tự động và đáp án cho học viên đối chiếu kết quả.

Sau khi ôn tập và thực hành với Academic Reading B2, học viên có thể:

·  Nâng cấp vốn từ vựng và khả năng nắm bắt thông tin nhanh khi đọc một bài viết, bài báo bằng Tiếng Anh.

·  Theo dõi và đọc tin tức bằng Tiếng Anh

·  Phân tích đoạn văn bằng tiếng Anh một cách rõ ràng và chi tiết, trình bày ý kiến ​​và giải thích các ưu khuyết điểm về các quan điểm khác nhau

·  Đọc và Viết thư, báo cáo, truyện kể và rất nhiều loại văn bản khác.

Chúc các bạn học tập hiệu quả với bộ tài liệu này !

 

Nội dung khóa học

 • THÔNG BÁO VỀ BUỔI HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TÀI KHOẢN NGỮ PHÁP SÁNG 10/12
 • Video hướng dẫn tự học Reading 42:57
 • 3.1.1 Burke and Wills: Across Australia
 • 3.1.2 Alexandra David-Neel: A French Woman in Tibet
 • 3.1.3 Vitus Bering: Across Siberia to North America
 • 3.1.4 Robert Scott: A Race to the South Pole
 • 3.1.5 Into the Deep: Ocean Exploration
 • 3.2.1 World Population Growth
 • 3.2.2 Changes in the Family
 • 3.2.3 Women and Change
 • 3.2.4 Rain Forests
 • 3.2.5 The Garbage Project
 • 3.3.1 Roadrunners
 • 3.3.2 Afraid to Fly
 • 3.3.3 Languages and Language Diversity
 • 3.3.4 Skyscrapers
 • 3.3.5 Left-Handedness
 • 3.4.1 Biospheres in Space
 • 3.4.2 Earthquakes
 • 3.4.3 Snow and Hail
 • 3.4.4 Photovoltaic Cells: Energy Source of the Future
 • 3.4.5 Biological Clocks
 • 3.5.1 Headaches
 • 3.5.2 Sleep and Dreams
 • 3.5.3 Health Care and Epidemics
 • 3.5.4 Medicine: From Leeches to Lasers
 • 3.5.5 Cholesterol and Heart Disease
 • 4.1.1 Navajo sand painting
 • 4.1.1 Navajo sand painting expansion
 • 4.1.2 Ceramics
 • 4.1.2 Ceramics expansion
 • 4.1.3 Cave paintings
 • 4.1.3 Cave paintings expansion
 • 4.1.4 Graffiti
 • 4.1.4 Graffiti expansion
 • 4.2.1 The United Nations
 • 4.2.1 The United Nations expansion
 • 4.2.2 Amnesty international
 • 4.2.2 Amnesty international expansion
 • 4.2.3 UNICEF
 • 4.2.3 UNICEF expansion
 • 4.2.4 The Olympic Movement
 • 4.2.4 The Olympic Movement expansion
 • 4.3.1 Hawaii
 • 4.3.1 Hawaii expansion
 • 4.3.2 Deserts
 • 4.3.2 Deserts expansion
 • 4.3.3 Antarctica
 • 4.3.3 Antarctica expansion
 • 4.3.4 National Parks
 • 4.3.4 National Parks expansion
 • 4.4.1 Satellites
 • 4.4.1 Satellites expansion
 • 4.4.2 Comets
 • 4.4.2 Comets expansion
 • 4.4.3 Motor Vehicles: The Pros and Cons
 • 4.4.3 Motor Vehicles: The Pros and Cons expansion
 • 4.4.4 New plants
 • 4.4.4 New plants expansion
 • 4.5.1 Up in smoke
 • 4.5.1 Up in smoke expansion
 • 4.5.2 Memory
 • 4.5.2 Memory expansion
 • 4.5.3 Obesity: The new epidemic
 • 4.5.3 Obesity: The new epidemic expansion
 • 4.5.4 Can fashion be hazardous to your health?
 • 4.5.4 Can fashion be hazardous to your health expansion?
 • Reading 1.1: Coober Pedy: Really down under
 • Reading 1.2: Understanding Philly's Basement
 • Reading 2.1: The power of branding
 • Reading 2.2: Product placement
 • Reading 3.1: Looking for Bad Guys at the Big Game
 • Reading 3.2: ID FRAUD
 • Reading 4.1: Could Shakespeare Have Written Shakespeare's Plays?
 • Reading 4.2: Fame in a Foreign Language: Joseph Conrad
 • Reading 5.1: The Weather Goes to Court: Forensic Meteorology
 • Reading 5.2: Weather, Climate, or Both?
 • Reading 6.1 FAT FOR BRAINS
 • Reading 6.2 The Minnesota Starvation Experiment
 • Reading 7.1 Pieces of a Puzzle: The Evidence for Pangaea
 • Reading 7.2: An Ocean Waiting to Happen
 • Reading 8.1: Judging Roommates by Their Facebook Covers
 • Reading 8.2: High School Society: Who Belongs Where?
 • Reading 9.1: A GAME OF CHECKERS
 • Reading 9.2: Playing with the Pixels
 • Reading 10.1: Attack of the Fire Ants
 • Reading 10.2: You Wouldn't Know It If It Bit You
 • MC311 The State of the World's Health
 • MC312 Changing Attitudes Toward Cardiovascular Disease
 • MC313 Medicine and Genetic Research
 • MC314 Malaria: Portrait of a Disease
 • MC315 The Health Care Divide
 • MC321 The Age of Immigration
 • MC322 Who are Today's Immigrants?
 • MC323 The Meeting of Cultures
 • MC324 One World: One Culture?
 • MC324 One World: One Culture?
 • MC325 The Challenge of Diversity
 • MC331 When Does Language Learning Begin?
 • MC332 Learning a Language as an Adult
 • MC333 Rules of Speaking
 • MC334 Languages in Contact
 • MC341 Ecology, Overpopulation, and Economic Development
 • MC342 The Aral Sea:An Environmental Crisis
 • MC343 Biodiversity and Tropical Rainforests
 • MC344 The Water Crisis
 • MC345 Managing Earth's Greenhouse

Thông tin giảng viên

Self-study
11582 Học viên 134 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

FCE Key Word Transformation
The Ivy-League Vietnam
(0) 0 Học viên
200.000đ
500.000đ
(-60%)
Academic Reading A2 (Express)
Self-study
(0) 146 Học viên
300.000đ
1.000.000đ
(-70%)
Academic Reading A2
Self-study
(7) 271 Học viên
500.000đ
1.000.000đ
(-50%)
Academic Reading B2
Self-study
(2) 106 Học viên
500.000đ
1.000.000đ
(-50%)
Academic Reading B1 (Express)
Self-study
(3) 120 Học viên
300.000đ
1.000.000đ
(-70%)
300.000 1.000.000 -70%
Phí duy trì tài khoản
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 42 phút
Giáo trình: 107 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC